Docker i mikroserwisy

Mini-szkolenie (54 min) wraz z zestawem przykładów oraz zastosowań Dockera przy projektach w architekturze mikroserwisowej (pliki .yml, .sh).

Co otrzymasz:

 • wideo (54 min) wyjaśniające omawiane przykłady
 • opisane fragmenty kodu (.yml, .sh)
 • zestaw 10 plików do pobrania (poniżej fragment jednego z nich)
#
# Fragment jednego z plików, jakie otrzymasz
#
version: "3.6"
x-default-environment: &default-environment
 Vault__VaultAddress: http://vault:8200"
 Vault__AuthenticationToken: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

x-connector-depends-on: &connector-depends-on
 - postgres
 - vault
 - vault-initializer
 - stash
 - elasticsearch

services:
 api:
  build:
   context: .
   dockerfile: Dockerfile.api
  container_name: api
  ports:
   - "8080:5000"
  restart: always
  environment: *default-environment
  depends_on:
   - postgres
   - vault
   - vault-initializer
   - elasticsearch

 snow-incident:
  build:
   context: .
   dockerfile: Dockerfile.snow
  container_name: snow-incident
  environment:
   TableName: Incident
   <<: *default-environment
  restart: always
  depends_on: *connector-depends-on
  
# Fragment jednego z plików, jakie otrzymasz

Akademia wKontenerach – APAREO Damian Naprawa


Regulamin | Polityka prywatności